Ennustajad jagunesid peaaegu võrdselt jaanuari või siis veebruari leeri, kusjuures napp enamus kuulus veebruarile. Tegelikult osutus külmimaks aga jaanuar. Eesti keskmiseks õhutemperatuuriks näärikuul arvutatud –6,3 kraadi oli normist koguni üle kolme kraadi madalam. Vastupidiselt enamuse arvamusele sai veebruarist aga –1,3 kraadiga kõige soojem talvekuu, olles selle näitajaga normist üle paari kraadi kõrgemal.