Kaasomandi puhul on asjal palju omanikke. Sageli tekib ühine omand pärimise tulemusena. Kui kõik ei soovi oma osale vastavalt asja korrashoidu panustada või ei ole asja ühiselt võimalik mõistlikult kasutada, tekib küsimus kaasomandi lõpetamisest. Igal kaasomanikul on õigus igal ajal nõuda teistelt kaasomandi lõpetamist, mis teeb selle veidi ebakindlaks omandiliigiks. Kokkuleppel saavad kaasomanikud kaasomandi lõpetamise välistada ja kanda sellise otsuse ka kinnistusraamatusse.