Euroopa Liidus tehtud e-ostude puhul saavad tarbijad arvestada kindlate õigustega, sest ELi riikides, lisaks Norras, Suurbritannias ja Islandil kehtib tarbijakaitse ühtne miinimumtase.