„Loomulikult mõistame ühemõtteliselt hukka igasuguse salaküttimise ning Pärnumaa Jahimeeste Liit teeb igakülgset koostööd ametivõimudega, et tekkinud kahtlustuste kohta täpsemat selgust saada,“ kinnitas Uno Kask. Ta lisas, et liidu jaoks on reeglite ja seaduste vastased teod vastuvõetamatud. „Mõistame, et need häirivad olulisel määral ka nende jahimeeste tööd ja tegevust, kes käituvad ausalt ja on seadusekuulekad.“

„Pärnumaa Jahimeeste Liit sai 6. märtsi lõuna paiku info Keskkonnaameti menetlustoimingute läbiviimisel, et Pärnumaal võib olla toimunud midagi seadusevastast. Seni Pärnumaa Jahimeeste Liidule ametlikku infot esitatud ei ole.

Hetkel lubab liit Eero Nõmmel jätkata oma seniste kohustuste täitmist, tema jätkamist tegevjuhina arutab liidu juhatus uuesti siis, kui talle esitatakse selge ja konkreetne süüdistus,“ märkis Kask. „Arvestades asjaoluga, et tegemist on Keskkonnaameti jätkuva menetlusega, siis Pärnumaa Jahimeeste Liidu juhatusel ei ole õigust avaldada ei konfidentsiaalseid isikuandmeid ega muud infot detailsemalt.“

Loe lähemalt siit.