Eestis kehtestatud merealade planeeringud näevad meretuuleparkide arendamiseks ette kolm sobivat ala. Need asuvad Liivi lahes, Saaremaast lääne pool ning Hiiumaast põhja suunas. Praktiliste arendusplaanidega on nüüdseks jõutud kõige kaugemale Liivi lahes. Seal on arendamisel mitmeid tuuleparke, millest kaks Kihnu saarele lähimat liiguvad realiseerumise suunas eriti jõudsas tempos. Esimesed tuulepargid on plaanis võrku ühendada hiljemalt 2030. aastaks.