Ootuspäraselt on inimesed sellele ideele vastu. On ratsionaalseid argumente, veelgi enam aga emotsioone. Paljudele neist saab aga vastata lihtsa küsimusega, et kui te pole aastakümnete jooksul tahtnud õppida keelt ja saada kodanikuks, siis miks te ootate, et teile otsustusõigus antakse.