Põhjapoolne osa Eestist kaetakse 20–25 cm piksli suuruste aerofotodega, sellest läänepoolne osa pildistatakse enne puude lehtimist ja idapoolne juba lehes puudega.

Samuti pildistatakse-laserskaneeritakse varakevadel sobivate ilmastikutingimuste kestmisel lisaks Tallinna, Tartu ja Pärnu linnadele skeemil näidatud Eesti lõunapoolses osas asuvaid väikelinnu ja asulaid hoonete paremate 3D-andmete tootmise eesmärgil. Tiheasustusalade ortofotod valmistatakse 10 cm piksli suurusega.

Maa-ameti geodeesia ja aeromõõdistamise osakonna nõuniku Peep Krusbergi teatel alustavad ameti töötajad pildistatavatel aladel maastikupunktide markeerimist valgete kileruutudega. Markeeringud paigaldatakse lisaks Eesti põhjapoolsele alale ka Tallinna, Tartu, Pärnu, Viljandi ja Elva linnadesse ning nende lähiümbrusesse. Markeeringud jäävad mõõdistuslendudel pildile ning neid kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.

Markeeringuks on 60×60 sentimeetri suurused valged kileruudud, mis paigaldatakse maastikule ja on varustatud sildiga „Aeropildistuse maamärk”. Markeeringuid on ligi 400.

Markeeringud paigaldatakse maastikule kohtadesse, kus need ei tohiks maaomanike tegevust häirida. Maa-amet palub markeeringuid mitte puutuda ega rikkuda. Paigaldatud markeeringud korjab maa-amet maastikult ära pärast aeropildistamise hooaja lõppemist.

Esmased ortofotod jõuavad veebi ruttu

Aeromõõdistuslendudega kogutakse riigile olulisi andmeid, mis võimaldavad ajakohastada Eesti topograafilisi kaarte ning ruumiandmete registrites ja kaarditeenustes sisalduvat teavet.

Tänavusel aeropildistamise hooajal toodetud ortofotod jõuavad maa-ameti geoportaali alates sügisest vastavalt projektide valmimisele.

Maa-amet võimaldab kõigil huvilistel algaval aeropildistamise hooajal tehtud esmaseid ortofotosid näha juba mõne aja pärast peale ülelende kiirortofoto teenuses https://fotoladu.maaamet.ee/kiirortofoto. Uued fotod lisanduvad sinna jooksvalt kogu hooaja vältel.

Tänavu pildistatavad linnad ja asulad

Abja-Paluoja

Antsla

Elva

Karksi-Nuia

Kilingi-Nõmme

Kuressaare

Lihula

Otepää

Põltsamaa

Põlva

Pärnu

Pärnu-Jaagupi

Räpina

Suure-Jaani

Tallinn

Tartu

Tootsi

Tõrva

Valga

Viljandi

Võhma

Võru

Vändra

Allikas: maa-amet