Paraku aga sellest ei piisa.

Tervishoiuteenuste hinna kallinemine mõjutab otseselt teenuste vajajaid, kuna sellega suureneb ka inimeste makstav omaosalus. Õendusabi vajajatest valdav osa on vanemad inimesed, kelle peamine sissetulek on pension.