Järgnev arutlus on pigem kaasamõtlemiseks, kui et ühe hea algatuse kriitikaks.