Kuigi rünnaku avastamisel võeti koheselt tarvitusele vastumeetmed selle tõkestamiseks ja kuriteo ulatuse piiramiseks, jäi õhku teadmatus – kui isikuandmete turvalisust ei suudeta tagada, kas üldse maksab oma andmeid ettevõtetele jagada?