„Lisaks annab projekt võimaluse soetada evakuatsioonikohtadesse esmatarbevahendeid ning laiemas plaanis on meetme eesmärk, et omavalitsuste kriisivalmidus paraneks ka riigikaitselise kriisi korral,“ lisab Lillo.