Greni Eesti äride juht Margo Külaots rääkis, et kõnealused küttetrassid on pool sajandit vanad ja aeg on oma töö teinud: „Vanemate torustike puhul esineb tihti lekkeid ning võrreldes uuemate trassidega on soojuskaod suuremad. Vahetades amortiseerunud torustiku kaasaegsema vastu, saame lekkeid ja soojakadu vähendada ning paremat tarnekindlust pakkuda, samuti vajavad uued torud vähem hooldust.“