Ülalpidamist on õigustatud saama abivajav alaneja või üleneja sugulane, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama. Seega on vanematel ülalpidamiskohustus oma alaealiste laste suhtes, täisealiseks saanud lapsel kohustus vanemat ülal pidada, vanavanemal kohustus lapselast ülal pidada ja lapselapsel kohustus ülal pidada vanavanemat.