1775. aastal tabas aga Tartut suur tulekahju. Põleng sai alguse praegusel Rüütli tänaval asunud koolimaja kõrvalhoonest, kus üks õpetaja õlut pruulis. Tuli levis hoonelt hoonele kiiresti ja liikus tuulega isegi üle Emajõe. Tartu linna majadest hävis tules ligi 2/3 puitehitisi koos sildade ja raekojaga.