Pärandi vastu võtnud pärijale läheb üle pärandvara, mille koosseisu võivad kuuluda eri kohustused, mille pärija on kohustatud täitma (näiteks võlgnevused). Kui pärijale on juba enne menetluse algatamist teada, et pärandajal on võlad, või selguvad need pärimismenetluse ajal ja on kahtlus, kas pärandvarast piisab kõikide kohustuste täitmiseks, võib pärija esitada notarile inventuuri nõude.