Raiespordivõistlused algasid kiiremate ja osavamate noorendike hooldajate väljaselgitamisega. Võistluse tarvis oli ette valmistatud simuleeritud kuusenoorendik messi pealaval. Võisteldi kolmel alal: saeketta vahetus, kuusenoorendiku hooldamise simulatsioon ja noore puu langetamine. Noorendiku hooldus on meie metsades väga oluline, seetõttu on imitatsiooniks üles seatud tehisnoorendik, mida võsasaega tuleb võistlejatel aja ja täpsuse peale harvendama hakata.