Peame tunnistama, et hääletamise õigus ei ole inimõigus. Kodakondsus on poliitiline staatus, mis määrab kodaniku kohustusi ja vabadusi, mitte aga inimõigus. Kuna igas riigis elab ka teiste riikide kodanikke, tuleb arvestada sellega, et võõra riigi kodaniku jaoks, kellele on antud õigus elada ja töötada teisel maal, ei kaasne sellega hääleõigust asukohariigi poliitikas.