„Indiviid ja kollektiiv,“ toob David Vseviov välja ühe võtme Venemaa mõistmiseks. Ehk teisisõnu, kui Euroopas on esiplaanil indiviid, siis Venemaal kollektiiv, mille olulisust on seal läbi sajandite inimestesse suurte kujunditega sisendatud.

„Jah – külas pole midagi süüa, aga me vallutame kosmost,“ toob Vseviov näiteks. Seda retoorikat maksab tähele panna ka praegustes sõnumites.

„Kui nüüd Putin ütleb, et seda territooriumi on vaja riigil, siis see on seal arusaadav ja mõistetav,“ räägib Vseviov tuues lisaks mitmeid mahlakaid näiteid.

Arutades kiriku üle Venemaal, toob ajaloolane välja arengud peale II maailmasõda, mil kirikus ei valitud kedagi juhtivale ametikohale julgeoleku nõusolekuta.

„Ja mitte ainult julgeoleku nõusolekuta, vaid kogu juhtkond oli kirjas KGB agentidena. Seda teame ka eelviimase patriarhi kohta. Pole midagi imestada, et kirik kujunes lõpuks julgeoleku filiaaliks,“ osutab Vseviov.

Jaga
Kommentaarid