Järgmisel aastal prognoositavalt viie protsendini SKPst kasvav eelarvepuudujääk koos kiiresti paisuva riigivõlaga nõuab kiiret ja süsteemset sekkumist. Nii suureks kasvab eelarvepuudujääk, kui täiendavaid meetmeid mitte rakendada. Selline eelarvepoliitika aga seaks ohtu Eesti majanduse stabiilse arengu ega vastaks eelarvereeglitele, andis eelmisel nädalal teada ka eelarvenõukogu. Tulusid suurendavate meetmetega samaaegselt tuleb kärpida kulusid.