Selleks et saaksime aga aimu, mida kohalikud kogukonnad riigi plaanidest arvavad ning millised on kohalike omavalitsuste ootused ja võimalused, olen koos kolleegidega käinud kohtumas mitme valla juhtide ja töötajatega. Enamasti esitatakse igal pool samu küsimusi.