Koduseid, kuus kuud kehtivaid testamente on kaht liiki. Esiteks omakäelised, kus tekst, kuupäev ja allkiri on otsast lõpuni kirjutatud pärandaja poolt (pärimisseaduse § 24). Tunnistajad vajalikud ei ole. Teiseks, kahe tunnistaja juuresolekul allkirjastatud testament (pärimisseaduse § 23). Selle tekst ei pea olemas kirjutatud testaatori poolt.