Ajaloolisest kahest miljonist hektarist, mis enne Teist maailmasõda oli toidu tootmise kasutuses, on nüüdseks suur osa metsaga kaetud, kuigi liikvel on müüt, et Eesti metsad on maha raiutud. Kogu loomade arvukus, mis pärast taasiseseisvumist oli üle kahe miljoni, on nüüdseks vähenenud umbes 750 000–800 000 isendini.