Enamik Euroopa Liidu eelarvest läheb suhteliselt ühesuurustes osades otse põllumajandusse ja ühtekuuluvuse meetmetesse. Selle eesmärk on lihtsas keeles öeldes ühtlustada elu üle Euroopa. Eesti jaoks on ülimalt oluline, et peale kaitsevajadusest arusaamise mõtte eestvedamise suudaksime kaasa rääkida ka Euroopa Liidu muude poliitikate kujundamises.