Rääkides sõjast, on meie rahval ju eelmise sõja kogemused olemas, vanematel inimestel isegi meeles. Mul kui sõja lõpul, 1944. aastal sündinul on meeles sõjajärgne kasvuaeg, isegi 1949. aasta küüditamine – sellest ajast on mul võõristus igasuguste mundrite vastu.