Lahingupaikadest või hukkamiskohtadest maeti säilmed kümmekonna aasta jooksul asulate keskväljakutele, parkidesse – eelistatult kohtadesse, kus inimesed tavatsesid koos käia. Selliste „pühamute“ rajamine oli osa ideoloogilisest kasvatustööst ja püüust inimeste ajalooteadvust ümber kujundada. Tegu oli surnute ärakasutamisega, et ideoloogilistele monumentidele anda matmispaiga puutumatus ja pühadus.