Võib tunduda loomulik, et pereettevõttes võivad inimesed aeg-ajalt tasuta töötada, kuid Eestis kehtiv töölepingu seadus otseselt ei reguleeri töötamist perefirmas. Tasuta töö on aga töölepinguga sarnaste, kui mitte identsete tunnustega töö, mida tehakse tasuta ja mida on võimalik ka töötamise registrisse registreerida. Siiski tasub tähele panna, et tasuta töötamine peab olema väga konkreetselt piiritletud.