Muudatus kergitab väärteo eest kohaldatava maksimaalse trahvisumma senise 1200 euro asemel 2400 euroni, kuid alaealiste kohtlemiseks luuakse siiski erand ja nendele määratavate rahatrahvide arvutamisel tuleb lähtuda poolest seaduses sätestatud rahatrahvi suurusest. Kui seadus näeb suurima lubatud karistusena ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut, siis alaealisele on sama rikkumise eest võimalik määrata vaid kuni 150 trahviühiku suurune rahatrahv.