Laadal tekkis vägisi tundmus, et see on vaat et populaarsemgi pigem põhjanaabrite seas. Eesti keel kippus tükati lausa valdama, sekka soome keeltki. Üle melu kaikus siiski läti muusika ning rahva seas kostis ka lätlaste kõnepruuki. Ning ka taimevalik ise oli mõneti erinev kui eestimaistel laatadel ja eks sellepärast sinna ju minna tasubki.