Miks ettevõtjad loobuvad? Eelmine aasta oli põllumeestele väga raske aasta, sest pikk kevadine põud ja kiiresti kasvanud intressid on teinud põllumajandusest pigem kahjumliku sektori. Põllumajanduse riskide maandamiseks on Euroopa Liidus loodud toetuste süsteem. Samas on kogu toetuste süsteemi juba algselt sisse programmeeritud teatud ebavõrdsus, sest hilisema Euroopa Liiduga liitujana saab Eesti põllumees hektari kohta vähem toetust kui Prantsusmaa põllumees. Mahetootjale makstakse nii üldist pindalatoetust kui ka eraldi toetust selle eest, et nad mahetoodangut valmistavad.