Alaealised on kõik alla 18aastased isikud. Kuna alaealistel on piiratud teovõime, siis kohalduvad nendele ka piirangud teha iseseisvalt tehinguid. Näiteks töölepingu sõlmimine alaealisega eeldab lisaks alaealise nõusolekule ka alaealise seadusliku esindaja nõusolekut, kelleks on üldjuhul lapsevanem. Alla seitsmeaastastel lastel on töötamine töölepingu seaduse alusel keelatud. 7–12aastasel on lubatud teha kergeid töid kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, nt osalemine etenduses, töö modellina.