Sellest ajast on aga prahi osakaal kõvasti kasvanud. Sest mida lugupeetav näoraamat mulle praegusel ajal kuvab?