Sõja ajal oli sünoptikute põhitöö lahinguoperatsioonide ajaks ilma ennustada, meteoroloogid pidid aga selleks vajalikke andmeid koguma. Ka vaenlase tagalas.