Eestis kehtis Vene keisririigi ajal alates 1796. aastast kohustus, mille järgi tuli talupoegadel anda enda seast väeteenistusse teatav arv nekruteid. 25aastane sõjaväeteenistuse kohustus, mida küll 1868. aastal leevendati, tähendas enamikul puhkudel seda, et koduseid ei nähtud enam kunagi.