Nii tõuseb rahatrahvi määramise aluseks oleva trahviühiku suurus 2025. aastal kaks korda ehk neljalt eurolt kaheksale eurole. Samas muutub trahvi suuruse arvutamine hoopis paindlikumaks, näiteks saab edaspidi määrata väärteo eest praeguse vähemalt kolme ühiku asemel trahvi ka ühe trahviühiku ulatuses. Maksimaalne trahvisumma väärteo eest tõuseb 1200 eurolt 2400 eurole.