Vee-ettevõtted on monopoolses seisus, mis tähendab, et tarbija ise veefirmade vahel valida ei saa. Seetõttu reguleerib veeteenuse hinda konkurentsiamet, kes jälgib, et vee-ettevõtte kulud ja tulud oleksid põhjendatud. Hind kehtestatakse lähtudes kindlast metoodikast ja vee-ettevõtja enda ettepanekul ning reaalseid kulusid analüüsides.