„Kahjuks torkab sel aastal silma, et tavapärase varateismeliste mässumeelsuse ja piiride kompamise kõrval on rohkem ka tõsisemaid juhtumeid. Turvatöötajad on pidanud talitsema vägivaldseid alaealisi vargaid. Ette on tulnud olukordi, kus lapsed tunduvad tegutsevat paraku juba nii-öelda profivarastena, olgu siis üksi või osana täiskasvanute juhitud grupist,“ tõi Aia välja.

Viking Security andmetest on näha, et kui eelmisel kevadel üritasid poodidest varastada poisid ja tüdrukud enam-vähem võrdselt, siis sel aastal jääb tüdrukute osakaal ainult umbes 20% juurde.

„Ka see on kaudne viide, et rohkem lapsi võib olla mingis vormis kaasatud kuritegelikesse võrgustikesse. Tüüpiliselt mustal turul edasimüümiseks varastatavaid kaupu on proovinud varastada eranditult poisid,“ rääkis Aia.

Kokku pidid turvatöötajad mais tõrjuma poodides enam kui veerandi võrra rohkem varguskatseid kui eelmisel aastal. Noorim varas oli 11-, vanim 90-aastane. Tüüpilise kange alkoholi varguskatsete kõrval prooviti märkimisväärselt sageli välja viia ka väikestes kogustes veini, õlut ja siidrit.

Näiteid juhtumitest on mitmeid. „Ühel juhul pidasid turvatöötajad kinni 12-aastase tüdruku, kes oli kahjuks neile juba tuttav – ta oli poodidest järjepidevalt varastanud ja teda sai paraku pidada juba elukutseliseks vargaks. Kinnipidamisel ründas tüdruk turvatöötajat, lõi teda käte ja jalgadega. Andsime tüdruku nõuetekohaselt politseile üle, aga on ju selge, et see noor inimene ei vaja karistust, vaid hoolt ja abi,“ rääkis Aia.

Teisel juhul sekkusid turvatöötajad, kui varateismeline poiss üritas varastada kanget alkoholi.

„Kõhklemata haaras poiss naissoost turvatöötaja käest ja väänas selle välja nii, et turvatöötaja vajas arstiabi. Varastatava kauba täpne tüüp viitab, et ta ei üritanud seda näpata poisikeste alkoholiproovimiseks, vaid tõenäoliselt kellegi korraldusel ja mustal turul edasimüümiseks. Halvimal juhul on see põhikooliealine noormees juba osa kuritegelikust võrgustikust ja nähtavasti harjunud kasutama ka vägivalda,“ kirjeldas Aia.

„Suveilmadele vaatamata tasub meeles pidada, et suur hulk kohtulahendeid on avalikud ning iseäranis alkoholiosakonnad pideva valve all. Kuritegevust ei õigusta miski ja valed otsused võivad elu pikaks ajaks ära rikkuda – paljudes ametites on eelduseks taustakontroll, sealhulgas karistusregistri väljavõtte esitamine. Ka lastel tuleks silm peal hoida, et nad ei satuks halba seltskonda,“ toonitas valve juht.