Tänavu kevadel toimunud küsitluse tulemused näitavad, et tööandjad ei otsi uusi töötajaid enam nii agaralt kui paari-kolme aasta eest ja mitmed plaanivad koondamisi. Samas rohkem on turul aktiivseid tööotsijaid, kes end ka ise tööle pakuvad.