Tarbimise suurendamiseks või vähendamiseks kasutati erinevaid tariife, mis võimaldas ööpäevaringselt tarbimiskoormust paremini hajutada ja võrgukadusid vähendada. Elektrituru seaduse kohaselt hakati 2017. aastast kohustuslikus korras asendama olemasolevaid arvesteid kaugloetavatega. See võimaldas mõõta energiavoogusid täpsemalt, koostada paremini tarbimisanalüüse ning tarbijal kadus ära kohustuslik igakuine elektriarvesti näidu teatamine võrguettevõtjale. Elektrienergia tootmise ja tarbimise arvestus toimus edasi kWh-des.