Raietööde tegemiseks oma metsas on oluline mõista raieliikide erinevusi, järgida metsaseadusest (MS) tulenevaid nõudeid ning teada raieõiguse müügi ja ostu protsessi. Metsa korraldamine koosneb metsa inventeerimisest ja metsamajanduslike tööde planeerimisest (MS § 11). Inventeerimise andmete alusel esitab metsaomanik keskkonnaametile metsateatise (välja arvatud valgustusraie), kui metsaomanik soovib teha raietöid. Metsateatist ei ole vaja esitada, kui raiemaht jääb alla 20 tihumeetri aastas.