Katsetuse põhiline eesmärk on hooaja jooksul niidetavate kordade vähendamine, lisaks ka ühtlasem tööde planeerimine ja tarbetute lisaniitmiste vähendamine. Veel hinnatakse erinevate niidukõrguste mõju niitmissagedusele ja ümbritsevale keskkonnale.

Jätkates katseprojekti, niidetakse valitud teelõikudel teepeenraid vastavalt neli, kolm või kaks korda suvise hooaja jooksul või siis, kui rohu kõrgus ületab 60 sentimeetrit.

Rohu kõrguse nõue ei kehti 2+2 eraldusribadel, mida käsitletakse kui teemaad ja seda niidetakse korra suve jooksul, kindlasti enne 15. septembrit.

„Tee seisundinõuetes on määratud, kui kõrgeks tohib lasta rohul kasvada, et see ei mõjutaks liiklusohutust negatiivselt. Selle pilootprojektiga soovime leida võimalusi muuta niitmine keskkonnasõbralikumaks, sealjuures arvestades, et liiklejate jaoks ohutuse tase ei muutu,“ selgitas transpordiameti arendamise osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Jarmo Vooglaine. „Sel aastal jätkame andmete kogumist, lisame juurde ühe teelõigu, et valim oleks veelgi suurem, ning nii saame võrdlusmomendid suvede, ilmastikuolude ja piirkondade vahel.“

Kõnealune uus kilomeetrine lõik asub Tallinna–Pärnu–Ikla maantee alguses.

Katselõigu täpne pikkus valitakse vastavalt kohalikele oludele, vältides võimalusel ristmikke, piirdeid ja arvestades teeäärset maakasutust. Kõik lõigud on vähemalt ühe kilomeetri pikkused ning tähistatakse hoiatusmärkidega ja lõigu pikkust näitava lisatahvliga.

Katselõikude asukohad Võru hooldepiirkonnas

T-2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 234–238

T-25150 Raiste–Osula–Varese km 7–11

T-25150 Raiste–Osula–Varese km 0–7

Allikas: transpordiamet