Mitmekordistunud hinnamuutusega toimetulekuks on kavas projektiga esmalt edasi liikuda vähendatud mahus. Vähendatud mahus raudtee väljaehitamine tähendab Eesti puhul peamiselt seda, et kahe rööpapaari asemel ehitatakse valdavalt ainult üks rööpapaar või siis näiteks ehitatakse kohalikud peatused kavandatust lihtsamad.