Katseaja eesmärk on anda pooltele võimalus hinnata töötaja sobivust konkreetsele töökohale, täpsemalt – kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mis on töö tegemiseks nõutavad. Tööandja hindab katseaja kestel töötaja sobivust kokkulepitud töö tegemiseks ning töötaja saab katseajal välja selgitada oma võimed ja valmisoleku konkreetsel töökohal töötada.