Sõlmi üürnike kaitsepakett

Kuigi kodu omanik selle üürile andmise korral ei muutu ja regulaarne kodukindlustus kehtib endiselt näiteks tulekahju, loodusõnnetuste või muude tingimustes sätestatud juhtumite korral, on spetsiifiliselt üürnike tekitatud kahjude korvamiseks vaja sõlmida kodukindlustusele täiendav kindlustuskaitse ehk üürnike kaitsepakett.

Sellisel juhul kuuluvad hüvitamisele üürnike tahtlikult tekitatud kahjud, millest tavalised on näiteks laste joonistatud „kunstiteosed“ tapeetidel, lõhutud mööbel või saamata jäänud üüritulu.

Järgnevalt mõned näited, mille puhul on üürniku ja üürileandja vahel tekkinud kahju kompenseerimise osas vaidlus.

Laste joonistused seinal