Samas ei saa algavast õppeaastast enam tasuta kõrgharidust omandada need, kes on varem vähemalt poolteist aastat kõrgkoolis käinud, aga siis õpingud katkestanud. Edaspidi vähenevad tasuta õppe võimalused veelgi, kuid mitmendal ringil tudengitele säilib tasuta õppe võimalus siiski siseturvalisuse, riigikaitse, õenduse ja õpetajaõppe erialal.

Muutunud kõrgharidusseaduse kohaselt ei saa alates sellest sügisest enam tasuta õppida siis, kui samal õppetasemel on varem läbitud vähemalt pool õppekava mahust. Ega ka siis, kui olla varem sama taseme õppes õppinud vähemalt kaks korda. Mõlemal juhul saab uuesti samal tasemel tasuta õppida alles kümne aasta pärast.

Seega nende ees, kes on kolmest bakalaureuseaastast vähemalt poolteist koolis käinud, aga siis näiteks enne lõputöö kaitsmist õpingud katkestanud või ka kasvõi nuusutanud kaht erinevat eriala, on tasuta bakalaureuseõppe uks nüüd kümneks aastaks suletud.

Uutest kitsendustest on vabastatud õppimine Sisekaitseakadeemias ja Kaitseväe Akadeemias, samuti tervishoiukõrgkoolides ja õpetajaõppe erialadel.

Tasuta õpe kitseneb lähitulevikus veelgi: uuesti tasuta ülikooli mineku välistab alates 2027. aastast juba see, kui olla varem tasuta õppinud vähemalt 365 päeva.

Ühelt poolt antakse ülikoolidele veidi avaramad võimalused õppemaksu küsida. Teiselt poolt saadavad uued reeglid selge sõnumi, et maksumaksja raha eest õppides tuleb teha teadlik valik, õppida korralikult ja suunduda tööturule.

Perearsti nimistuta inimesed ei jää abita

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus võimaldab perearstidel teenindada ka nende nimistusse mittekuuluvaid inimesi ja muudab esmatasandi tervishoiu tööjaotuse paindlikumaks. Tervisekassa saab seadusega võimaluse määrata inimesi perearstita jäänud nimistust teise nimistusse, mille teeninduspiirkond vastab tema elukohale ja mille piirsuurus ei ole täitunud.

Kasutusele tulevad perearstiabi ja tervisekeskuse termin. Tervisekassa saab õiguse pikendada perearstikeskustes perearstide asendamist kuni viieks aastaks, kui konkursi korras ei ole olnud võimalik perearsti kohta täita.