„Mulle piisab Viiraltist ja tema naistest, tema kaamelist!“ ütleb Peeter Tooma, seistes enda istutatud täiskasvanud ebatsuuga kõrval, seepeale, kui katsun jutu kaasaegse kunsti peale juhtida.