1960. aastateks oli algul toodud hoogne tsitaat omandanud hoopis teise tähenduse – käibefraas „lähtudes lambakasvatuse tähtsusest meie põllu- ja rahvamajanduse seisukohast“ oli iroonia, mida kasutati kritiseerimaks nõukogude ametnike asjakohatuid ja sisutuid põhjendusi.