Suurim oht tekib siis, kui kuiva mulda rikkalikult kasta, samuti suurte ööpäevaste temperatuurikõikumiste korral. Põhjuseks võib olla ka suur õhuniiskus soojas kasvuhoones, kui uksed-aknad on tuulutamiseks avamata. Lämmastikväetisega liialdades lõhenevad tomatid kergemini.

Lõhenemist põhjustab siiski mitme teguri koosmõju. Seda soodustab asjaolu, kui viljad on suured või kui taimel on vilju vähe. Palavusega üle kuumenedes võivad viljad lõhki minna. Ohtlik on ka väga kiire kasv kuuma ilmaga. Kodumaistest sortidest on lõhenemisele kõige vastupidavamad ‘Malle’ F, ‘Vilja’, ‘Valve’, ‘Maike’ ja ‘Varto’.

Tomati-viljatipumädanik.
  • Tomati-viljatipumädaniku korral on vilja tipu piirkonnas (harvem külgedel) tume ja sile sissevajunud laik. Kasvuhäire tekib siis, kui taim ei saa omastada vajalikul hulgal kaltsiumi. Seda võib põhjustada liiga kuiv muld, kõrge või väga madal õhu ja mulla temperatuur, väga madal õhuniiskus. Viimasel juhul saab olukorda parandada, pritsides kasvuhoone põrandale vett. Mõnel sordil esineb viljatipumädanikku rohkem kui teistel.

  • Lehtede keerdumist võib põhjustada see, kui lasete külgvõrsetel kasvada suureks ja siis võtate need korraga ära. See tekitab toitainete kuhjumise lehtedesse. Põhjuseks võib olla ka liigne lämmastikuga väetamine, liiga kuiv õhk, õhu ja mulla kõrge temperatuur, liigniiske muld, fosforipuudus, suur ööpäevase temperatuuri kõikumine. Kui keerdus on ainult alumised lehed, võib taim olla janus.

  • Kollased kõvad laigud viljavarre kinnituskoha lähedal tekivad kuuma ilmaga, kui taimed ei jõua vilju piisavalt vee ja toitainetega varustada. Põhjuseks võib olla ka liiga kuiv muld, jahe ilm või temperatuuri suur ööpäevane kõikumine.

  • Ebanormaalselt suure ja tihke südamiku põhjuseks on enamasti veepuudus – kuuma ilmaga on järsult suurenenud taime veevajadus, aga kastetud pole piisavalt. Põhjuseks võib olla ka toitainete tasakaalu puudumine mullas, eriti ülemäärane lämmastik.

  • Korkkude viljadel võib tekkida kasvusubstraadi ebaühtlasest niiskusest või liigniiskusest, liigsest jahedusest või ööpäevasest suurest temperatuurikõikumisest.

  • Õied võivad variseda siis, kui kasvuhoones on pikemat aega liiga jahe (alla 12 °C) või liiga palav (üle 27 °C); kui on palav, aga valgust vähe; kui mullas on liiga palju lämmastikku, aga valgust napib; mulla boori- ja veepuuduse korral.

  • Rohelised laigud viljadel räägivad sellest, et taimi on puudulikult kastetud või on juurestik viga saanud. Põhjuseks võib olla kaaliumi ja lämmastiku vale vahekord mullas, mille tagajärjel tekib taimel kaaliumipuudus. Palavus koos vähese valgusega põhjustab samuti rohelisi laike.

  • Moondunud kujuga viljad arenevad puudulikult viljastatud õitest, vale kastmisrežiimi korral või taimede liiga kiire kasvu ajal. Hübriidsortidel esineb seda vähem kui mittehübriidsetel. Saagikande algul on moondunud vilju rohkem, ka kuumal suvel on häire sagedasem.