Oht hiiemäele on olnud ja on tõesti jätkuvalt tõsine. Vastamisi on kaks teineteist seni peaaegu välistanud ideoloogiat.

Sport või pühapaiga rahu?

Üks pool tahab arendada puhkekeskust ja teha suusasporti. Teine pool, sealhulgas ka tänavused hiie sõbrad, väidab, et ehitustööd muudavad loodusliku pühapaiga kunstmäeks, hävivad Natura alad ja väärtuslik maastik. Pealegi tooks puhkekeskus hiiemäele rohkelt rahvast ning see muudaks selle kasutamise pühapaigana võimatuks.

Mõlemal suunal on oma toetajad. On ju eestlased olnud aastakümneid spordi, sealhulgas suusaspordirahvas. Veebruariski on ETV ekraan tundide kaupa olümpiasuusatajate päralt. Ja Raplamaal pole suusaradu just üleliia.

Maavalla koja vanem Ahto Kaasik väidab, et kusagil mujal õhtumaises Euroopas pole looduslikud pühapaigad ja nendega seotud tavad jõudnud kaasaega nii arvukalt ja elavalt kui meil.

Kahe ilmavaate vastasseis Paluküla hiiemäel on jõudnud lausa kohtusse, Riigikohtuni välja. Vaidluse üks pool ongi olnud hiie sõbra kirveste ning rahvariidevöödega tunnustatud Arvi Sepp ja tema lapsed. Nad lubavad hiite eest seismist jätkata.

Alateadlik maausk

Vastasseis jätkub. Endist viisi rajatakse suusakeskust ning endist viisi pühendab Maavalla koja rahvas oma parimad mõtted Paluküla hiiemäele ja kõigile teistele hädaohus pühapaikadele.

See võitlus on tekitamas Eesti ühiskonnas vaimset murrangut. “Mitte ainult mina, vaid paljud eesti inimesed on alateadlikult jätkuvalt maausku, isegi kui nad seda igapäevaselt ei mõtle või endale ei tunnista, sest see on meil juba veres — saada jõudu loodusest,” lausus kultuuriminister Laine Jänes hiite sõprade tunnustamissündmusel. “Tänan kõiki, kes te olete pühendunud hiitele, ja soovin, et selliseid inimesi oleks rohkem!”

Kuvavõistluse “Maavalla hiied 10222” võitjad

Täiskasvanute I koht

- Ilme Parik, “Valgeallikas”

Noorte I koht

- Toomas Koitmäe, “Helme ohvriallikas II”

Parim puu kuva

- Pille Porila, “Hiiepärna ahastus”

Parim kivi kuva

- Ilme Parik, “Ussikivi”

Parim veekogu kuva

- Heiki Maiberg, “Siniallikas”

Kaitstavad liigid pühapaigas, parim kuva

- Rob Hiis

Parim andide kuva

- Mana Kaasik, “Palvus”

Parim tavade kuva

- Heiki Maiberg, “Tõrutamas”

Hiie valu

- Allar Aron, “Vikerkaar hiiemäe taga”

Turu Foto eriauhind parimale saarte kuvale

- Paul Hunt, “Põhilise leppe kivid”

Allikas: www.maavald.ee