1. Suurim vallutaja on Mongoli väepealik ja suurkhaan
Tšingis-khaan
(1162-1227).
Tuna&täna
Vallutas 1206-1227 enamiku Hiinast, Kesk-Aasia, Lõuna-Siberi ning muid alasid — kokku 12 442 000 km2.

Rajas ajaloo suurima (ühes tükis) impeeriumi, mis koos tema poegade ja pojapoegade vallutustega ulatus XIII-XIV sajandil Doonaust Jaapani mereni ja Siberist Kambodžani.

Mongoli impeeriumi pindala — 33 mln km2 — jääb alla ainult Briti impeeriumile, mis 1922 küündis 33,7 mln km2-ni, ent koosnes eraldi tükkidest. Kolmas on Venemaa, mille pindala aastal 1866 enne Alaska ameeriklastele müümist oli 23,7 mln km2.

Tšingis-khaan olnud väga kõva naistemees ja nõudnud igalt vallutatud alalt endale kõige ilusama naise. Geeniuuringutega on tuvastatud, et praegu elab tal vähemalt 16 miljonit meessoost järeltulijat ehk et iga kahesajas mees maailmas on tema lapselapse…laps.

Mart Helme: “Tema vägitegude mõistmiseks tänapäeva kontekstis piisab, kui kujutaksime ette, et eestlased vallutavad ühtäkki Venemaa, Saksamaa ja Skandinaavia.”

2. Makedoonia kuningas Aleksander Suur (353-323 e.m.a).
Tuna&täna

Vallutas 334-326 e.m.a Balkani lõunaosa, Väike-Aasia, Egiptuse ja Lähis-Ida kuni Induse jõeni — 5,58 mln km2.

3. Usbeki valitseja ja väejuht Timur (1336?-1405).

Vallutas 1370-1402 ligi 5,5 mln km2. Rajas suurriigi, kuhu kuulus Lähis-Ida Indusest Vahemereni ning India ookeanist Araali mereni.

4. Pärsia kuningas Kyros II (600? või 576?-530 e.m.a).

Vallutas 559-539 e.m.a 5,35 mln km2. Rajas Pärsia suurriigi, mis ulatus Indusest ja Sõrdarjast Egeuse mereni ja Egiptuseni.

Andis pärast Babüloni vallutamist juutidele loa Paabeli vangipõlvest koju naasta.

5. Hunnide juht Attila (406?-453).

Vallutas 433-453 umbes 3,7 mln km2. Hunnide suurriik ulatus Kesk-Aasia steppidest Reinini ning Doonaust Läänemereni.

Tuna&täna

6. Saksamaa diktaator Adolf Hitler (1889-1945).

Vallutas 1936-1942 suure osa Mandri-Euroopast, kokku üle 3,5 mln km2 ja kaotas need kolme aastaga.

7. Prantsuse keiser Napoleon I (1769-1821).

Vallutas 1796-1810 üle 1,8 mln km2.

8. Gaznaviidide riigi valitseja sultan Mahmud Gaznavi (971-1030).

Vallutas 997-1030 üle 1,7 mln km2. Gaznaviidide riik ulatus Araabia merest Amudarjani ja Tigrisest Gangeseni. Võttis esimesena kasutusele tiitli sultan.

9. Hispaania maadeavastaja Francisco Pizarro (1471 või 1476-1541).

Vallutas 1531-1541 Ameerikas 1,23 mln km2, alistas inkade riigi.

10. Hispaania maadeavastaja Hernán Cortés (1485-1547).

Vallutas 1519-1526 Ameerikas 0,8 mln km2, alistas asteekide riigi.

Kõikide nende vallutajate hirmuteod kahvatuvad XX sajandi verevalajate kõrval.

USA ajalooprofessor Rudolph Joseph Rummel (sünd 1932) lõi termini demotsiid. Kui valitsus tapab inimesi mingi püsiva tunnuse põhjal (rassiline, rahvuslik, usuline, keeleline), on see genotsiid; kui poliitilistel põhjustel — polititsiid; kui valimatult — massimõrv. Nood kolm kokku moodustavad demotsiidi.

Rummel väidab oma põhjalike uuringute toel, et XX sajandil on demotsiidi tõttu surma saanud kuus korda rohkem inimesi (262 miljonit) kui kõikides selle sajandi sõdades langenuid kokku, k.a I ja II maailmasõda.

XX sajandi türannide demotsiidi ohvrid

1. Mao Zedong                                   72 miljonit inimest

2. Vladimir Lenin ja Jossif Stalin           62 miljonit inimest

3. Adolf Hitler                                     21 miljonit inimest