Kriitilised ollakse tervishoiuteenuste ja laste ning noorte huvitegevuse suhtes, samuti täiskasvanute vaba aja veetmise, kultuuri- ja sporditegevuse võimaluste osas. Muret tuntakse hariduselu jätkumise ja looduskeskkonna säilimise pärast. Samuti kurdetakse, et poes on kaupadel liiga kõrge juurdehindlus, saarel ei ole pangaautomaati ja tanklat ning Interneti leviga on probleeme. Nelja kõige olulisema probleemina, mis vajavad kiiret lahendamist nimetati arstiabi, töökohtade loomist, praamiühendust mandriga ja kooli ellujäämist.

Väga kriitilised ollakse valla juhtimise suhtes. Vallajuhtidelt soovitakse enam pädevust, ausust, hoolivust ja usaldusväärse eestvedaja rolli kogukonnas. Peetakse vajalikuks vormsilaste suuremat teavitamist saarel toimuvatest arengutest ja kaasamist valla otsustusprotsessidesse.

Saare arenguvõimalusi nähakse eelkõige turismi ja puhkemajanduse laiendamises, seda just loodust väärtustavas võtmes.

Ankeedile vastas 108 rahvastikuregistris Vormsi saarele registreeritud elanikku. Aastaringselt elab neist Vormsil 74%. Pea pooled vastanutest hindasid oma sissetulekuks ühe leibkonnaliikme kohta pärast maksude tasumist alla nelja tuhande krooni kuus.

Uuringu täisteksti saad lugeda siit.